ขับไม่ประมาท

อุบัติเหตุ

ตั้งสติก่อนสตาร์ท

ขับไม่ประมาท

อุบัติเหตุ

download 207
คัดลอก URL
ป้ายกำกับ : อุบัติเหตุ
1 มกราคม 2551

อุบัติเหตุประการสำคัญ คือ เกิดจากคน และต่อไปก็คือ เกิดจากรถบกพร่อง เพราะฉะนั้น ผู้ขับขี่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถ / อย่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่างการขับขี่โดยเด็ดขาด อย่าดื่มหรือเสพของมึนเมาทุกชนิด เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการขับรถด้วยความเร็วสูง ขาดความระมัดระวัง ขาดสมาธิ หรือง่วง และควรรักษาอารมณ์ฉุนเฉียว ขาดสติได้ง่าย และก่อนออกรถ อย่าลืมเปิดไฟ ใส่หมวก คาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้ง