ขบวนการไร้พุง ตอน ไร้พุง On Tour 2

รายการเรียลลิตี้ปฏิบัติภารกิจพิชิตพุง เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีอาสาไร้พุงมาร่วมสร้างประสบการณ์ในการลดน้ำหนักและรอบพุง ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลัก 3อ. ซึ่งได้แก่ อ.อารมณ์ดี อ.อาหารเหมาะสม และ อ. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มาเปลี่ยนมุมมอง และวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างร่างกายที่สดใสแข็งแรงกันเถอะ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

ขบวนการไร้พุง On tour วันนี้จะพาผู้ร่วมขบวนการทั้งสามคนไปปฏิบัติภารกิจกันที่จังหวัดลพบุรี พวกเขาจะได้เรียนรู้วิถีการกินอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่เคยทำมาก่อน แต่พวกเขาจะมีวิธีการนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนั้น ต้องติดตามใน ขบวนการไร้พุง ตอน On Tour 2