ขบวนการไร้พุง ตอน ไร้พุง On Tour 5

รายการเรียลลิตี้ปฏิบัติภารกิจพิชิตพุง เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีอาสาไร้พุงมาร่วมสร้างประสบการณ์ในการลดน้ำหนักและรอบพุง ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลัก 3อ. ซึ่งได้แก่ อ.อารมณ์ดี อ.อาหารเหมาะสม และ อ. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มาเปลี่ยนมุมมอง และวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างร่างกายที่สดใสแข็งแรงกันเถอะ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

วันนี้น้องๆผู้ร่วมขบวนการไร้พุงมาออกทัวร์กันที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ว่าแต่ สวนภูมิรักษ์ธรรมชาติคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับหลัก อ.อาหารเหมาะสม ในหลัก 3อ. มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกับน้องๆได้ใน ขบวนการไร้พุง ตอน On Tour 5