ขบวนการไร้พุง ตอน ไร้พุง On Tour 6

รายการเรียลลิตี้ปฏิบัติภารกิจพิชิตพุง เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีอาสาไร้พุงมาร่วมสร้างประสบการณ์ในการลดน้ำหนักและรอบพุง ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลัก 3อ. ซึ่งได้แก่ อ.อารมณ์ดี อ.อาหารเหมาะสม และ อ. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มาเปลี่ยนมุมมอง และวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างร่างกายที่สดใสแข็งแรงกันเถอะ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

วันนี้ ขบวนการไร้พุง On Tour ต้องเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ตั้งแต่บริเวณหน้าป้อมพระกาฬ สนามหลวง ท่าพระจันทร์ เรื่อยไปจนถึงลานคนเมือง และระหว่างท่ีเดินทางน้องๆจะต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆมากมาย แต่จะเป็นอะไร และมีวิธีการเดินทางอย่างไร ติดตามได้ใน ขบวนการไร้พุง ตอน On Tour 6