ธนาคารจิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน

1,178,010 ชั่วโมง คือเวลาที่อาสาสมัครได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว วันนี้ธนาคารจิตอาสามาไกลกว่าที่เร่ิมต้นมาก 

    การเปลี่ยนจากรับฝากเงิน เป็นรับฝากกิจกรรมอาสา เป็นไอเดียเล็กๆ ที่ช่วยให้คนทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะนอกจากจะได้ฝากเวลาไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราจะทำกิจกรรมอาสานะ อยากถอนเมื่อไหร่ ก็เอาเวลาไปทำอาสา เรียกได้ว่ามีประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่อง

 

หลักๆ ธนาคารจิตอาสา วางรูปแบบเวลาไว้ 3 แบบ คือ

    1. เวลารวมที่อาสาฝากไว้กับธนาคาร คือ เวลาทั้งหมดที่อาสาได้มาประกาศความตั้งใจเพื่อนำไปทำงานจิตอาสา

    2. เวลารวมของภารกิจที่ต้องการอาสา คือ เวลารวมทั้งหมดของโอกาสในการทำจิตอาสา

    3. เวลารวมที่อาสาได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว คือ เวลารวมทั้งหมดที่ถูกใช้ในการทำงานอาสาแล้ว

 

    ณ ตอนนี้ตัวเลขที่ ‘คิดว่าจะทำ’ กับ ‘ทำแล้ว’ ห่างกันไม่มาก แสดงให้เห็นว่าธนาคารจิตอาสาประสบความสำเร็จในการดึงคนไปทำงานอาสา มีประโยชน์จริง ได้รอยยิ้มจริง ได้บทสนทนาพูดคุยและมิตรภาพจริง หลายคนไปแล้วไปอีก มีงานอะไรที่ตัวเองถนัดก็เข้าร่วมไม่ขาด

    ที่นี่เปิดโอกาสให้ความถนัดทุกสาขา ทั้งศิลปะ หัตถกรรม อ่านเขียน ดนตรี ดูแลคนพิการ เด็ก คนชรา ฯลฯ ขอแค่มีใจอยากช่วย ทุกอย่างเปิดรับให้เราเข้าไปทำ 

    เวลาของการทำงานอาสายังเดินไป เลขชั่วโมงยังกระดิกไม่หยุด ใครอยากเป็นส่วนหนึ่งลองสมัครเข้าร่วม คลิกที่ www.jitarsabank.com 

 


503
คัดลอก URL
กลับไป <<<