แพทย์เฉพาะทางเผยสิ่งสำคัญที่จะพาปอดคนไทยผ่านวิกฤติโควิด-19

ทางเดินหายใจเป็นระบบหนึ่งของร่างกายมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 อย่างชัดเจน เห็นได้ตั้งแต่อาการเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการไอ จาม หายใจลำบาก ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ทางการแพทย์ และทำให้พบว่า เชื้อโควิด-19 มุ่งเข้าไปทำลายปอด


แพทย์เฉพาะทางเผยสิ่งสำคัญที่จะพาปอดคนไทยผ่านวิกฤติโควิด-19

ทางเดินหายใจเป็นระบบหนึ่งของร่างกายมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 อย่างชัดเจน เห็นได้ตั้งแต่อาการเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการไอ จาม หายใจลำบาก ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ทางการแพทย์ และทำให้พบว่า เชื้อโควิด-19 มุ่งเข้าไปทำลายปอด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะองค์กรที่ห่วงใยสุขภาพคนไทย จึงตั้งใจผลิตคลิป COVID-19 ไวรัสเจาะปอด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ที่มีปอด ผ่านการอธิบายที่เข้าใจง่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปอด จากสถาบันโรคทรวงอก และที่สำคัญเหนืออื่นใด เนื้อหาของคลิปนี้จะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของเครื่องช่วยหายใจในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปอดติดเชื้อรุนแรง ซึ่งในตอนนี้ประเทศไทยมีเครื่องช่วยหายใจในจำนวนจำกัด หากไม่ได้ความร่วมมือของทุกคนในการดูแล และรับผิดชอบตัวเอง อาจนำไปสู่สภาวะวิกฤติในการรักษาชีวิตผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้

ด้วยเหตุนี้การระบาดของโควิด-19 ทำให้เราเห็นว่า ปัญหาสุขภาพไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัว หากยังเกี่ยวข้องกับคนรอบข้าง และสังคมอีกด้วย เพราะเมื่อใดที่เราละเลยความรับผิดชอบ และไม่ใส่ใจตัวเอง อาจส่งผลให้ศักยภาพของระบบสาธารณสุขไปสู่ขีดจำกัด นำมาซึ่งความสูญเสียที่ประเมินไม่ได้ สสส.จึงหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยในภาวะที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกคน

หากผู้ใดสนใจสื่อเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ สสส. จัดทำ สามารถเข้าไปดู และดาวน์โหลดไปปรับใช้กับตัวเอง หรือองค์กรได้ที่ https://bit.ly/2wNe7TY
 


1,203
คัดลอก URL
กลับไป <<<