ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัล

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัล


โดยข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการไปปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม และขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือ
 
ทำแบบสอบถาม คลิก
 
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้สำหรับในงานวิจัยเท่านั้น


1,446
คัดลอก URL