LIve

รายการที่จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับตัวอักษรภาษาไทยแสนดีประจำวัน ที่แปลงกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ตั้งแต่สัตว์ อวัยวะในร่างกาย หรือสิ่งของที่เห็นกันบ่อยๆ โดยมีเจ้าตุ๊กตาสัตว์ตัวน้อย อย่างลูกไก่กุ๊กโก๋ กระต่ายปุยนุ่ม ช้างน้อยปันปัน ลิงเจ๋งเป้งแสนซน และร้อยแก้วแมวเหมียว มาช่วยไขข้อข้องใจ พร้อมด้วยกิจกรรมงานประดิษฐ์และการทดลองแสนสนุกให้เด็กๆ ได้ลองทำกันอีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00 น.

download 3,189

ตอน ถ.ถั่ว

รายการที่จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับตัวอักษรภาษาไทยแสนดีประจำวัน ที่แปลงกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ตั้งแต่สัตว์ อวัยวะในร่างกาย หรือสิ่งของที่เห็นกันบ่อยๆ โดยมีเจ้าตุ๊กตาสัตว์ตัวน้อย อย่างลูกไก่กุ๊กโก๋ กระต่ายปุยนุ่ม ช้างน้อยปันปัน ลิงเจ๋งเป้งแสนซน และร้อยแก้วแมวเหมียว มาช่วยไขข้อข้องใจ พร้อมด้วยกิจกรรมงานประดิษฐ์และการทดลองแสนสนุกให้เด็กๆ ได้ลองทำกันอีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 06:43 น.

download 2,658

ตอน ต.เต่า

รายการที่จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับตัวอักษรภาษาไทยแสนดีประจำวัน ที่แปลงกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ตั้งแต่สัตว์ อวัยวะในร่างกาย หรือสิ่งของที่เห็นกันบ่อยๆ โดยมีเจ้าตุ๊กตาสัตว์ตัวน้อย อย่างลูกไก่กุ๊กโก๋ กระต่ายปุยนุ่ม ช้างน้อยปันปัน ลิงเจ๋งเป้งแสนซน และร้อยแก้วแมวเหมียว มาช่วยไขข้อข้องใจ พร้อมด้วยกิจกรรมงานประดิษฐ์และการทดลองแสนสนุกให้เด็กๆ ได้ลองทำกันอีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 06:43 น.

download 2,674

ตอน ถ.ถั่ว

รายการที่จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับตัวอักษรภาษาไทยแสนดีประจำวัน ที่แปลงกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ตั้งแต่สัตว์ อวัยวะในร่างกาย หรือสิ่งของที่เห็นกันบ่อยๆ โดยมีเจ้าตุ๊กตาสัตว์ตัวน้อย อย่างลูกไก่กุ๊กโก๋ กระต่ายปุยนุ่ม ช้างน้อยปันปัน ลิงเจ๋งเป้งแสนซน และร้อยแก้วแมวเหมียว มาช่วยไขข้อข้องใจ พร้อมด้วยกิจกรรมงานประดิษฐ์และการทดลองแสนสนุกให้เด็กๆ ได้ลองทำกันอีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 06:43 น.

download 2,658

ตอน ต.เต่า

รายการที่จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับตัวอักษรภาษาไทยแสนดีประจำวัน ที่แปลงกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ตั้งแต่สัตว์ อวัยวะในร่างกาย หรือสิ่งของที่เห็นกันบ่อยๆ โดยมีเจ้าตุ๊กตาสัตว์ตัวน้อย อย่างลูกไก่กุ๊กโก๋ กระต่ายปุยนุ่ม ช้างน้อยปันปัน ลิงเจ๋งเป้งแสนซน และร้อยแก้วแมวเหมียว มาช่วยไขข้อข้องใจ พร้อมด้วยกิจกรรมงานประดิษฐ์และการทดลองแสนสนุกให้เด็กๆ ได้ลองทำกันอีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 06:43 น.

download 2,674