ตอน นิทานจากใจ

สารคดีเรียลลิตี้ ที่ให้เด็กเป็นคนกำหนดภารกิจทำความดีง่ายๆ ขึ้นเอง ว่าอยากจะทำความดีอะไร และทำอย่างไร ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ และยังเป็นแรงบันดาลใจกับเด็กที่ชมทางบ้าน ให้เห็นว่าความดีที่ทำนั้นไม่ต้องยิ่งใหญ่ ถึงแม้ยังเป็นเด็กก็สามารถคิดและทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมได้

ออกอากาศวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 17:05 น.

download 2,417

ตอน แบ่งรักปันสุข

สารคดีเรียลลิตี้ ที่ให้เด็กเป็นคนกำหนดภารกิจทำความดีง่ายๆ ขึ้นเอง ว่าอยากจะทำความดีอะไร และทำอย่างไร ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ และยังเป็นแรงบันดาลใจกับเด็กที่ชมทางบ้าน ให้เห็นว่าความดีที่ทำนั้นไม่ต้องยิ่งใหญ่ ถึงแม้ยังเป็นเด็กก็สามารถคิดและทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมได้

ออกอากาศวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 17:05 น.

download 2,478

ตอน ดอกไม้ให้ครู

สารคดีเรียลลิตี้ ที่ให้เด็กเป็นคนกำหนดภารกิจทำความดีง่ายๆ ขึ้นเอง ว่าอยากจะทำความดีอะไร และทำอย่างไร ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ และยังเป็นแรงบันดาลใจกับเด็กที่ชมทางบ้าน ให้เห็นว่าความดีที่ทำนั้นไม่ต้องยิ่งใหญ่ ถึงแม้ยังเป็นเด็กก็สามารถคิดและทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมได้

ออกอากาศวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 17:05 น.

download 2,655

ตอน ปลูกต้นไม้ในใจหนู

สารคดีเรียลลิตี้ ที่ให้เด็กเป็นคนกำหนดภารกิจทำความดีง่ายๆ ขึ้นเอง ว่าอยากจะทำความดีอะไร และทำอย่างไร ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ และยังเป็นแรงบันดาลใจกับเด็กที่ชมทางบ้าน ให้เห็นว่าความดีที่ทำนั้นไม่ต้องยิ่งใหญ่ ถึงแม้ยังเป็นเด็กก็สามารถคิดและทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมได้

ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 17:05 น.

download 2,557

ตอน แม่บ้านมือใหม่

สารคดีเรียลลิตี้ ที่ให้เด็กเป็นคนกำหนดภารกิจทำความดีง่ายๆ ขึ้นเอง ว่าอยากจะทำความดีอะไร และทำอย่างไร ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ และยังเป็นแรงบันดาลใจกับเด็กที่ชมทางบ้าน ให้เห็นว่าความดีที่ทำนั้นไม่ต้องยิ่งใหญ่ ถึงแม้ยังเป็นเด็กก็สามารถคิดและทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมได้

ออกอากาศวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 17:05 น.

download 2,539