ตอน เลิฟซีน

ละครสร้างสรรค์สังคม ที่ร่วมสร้างความสุขและสานความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจกับเด็กในวัย 6-12 ปีที่กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ไขสำหรับเด็ก และวิธีรับมือกับปัญหาสำหรับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 16:35 น.

download 2,670

ตอน ลูกใครหว่า

ละครสร้างสรรค์สังคม ที่ร่วมสร้างความสุขและสานความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจกับเด็กในวัย 6-12 ปีที่กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ไขสำหรับเด็ก และวิธีรับมือกับปัญหาสำหรับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 16:35 น.

download 2,495

ตอน แหกกฏ

ละครสร้างสรรค์สังคม ที่ร่วมสร้างความสุขและสานความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจกับเด็กในวัย 6-12 ปีที่กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ไขสำหรับเด็ก และวิธีรับมือกับปัญหาสำหรับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 16:35 น.

download 2,417

ตอน คุณยายกายสิทธิ์

ละครสร้างสรรค์สังคม ที่ร่วมสร้างความสุขและสานความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจกับเด็กในวัย 6-12 ปีที่กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ไขสำหรับเด็ก และวิธีรับมือกับปัญหาสำหรับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 16:35 น.

download 2,519

ตอน แหกกฏ

ละครสร้างสรรค์สังคม ที่ร่วมสร้างความสุขและสานความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจกับเด็กในวัย 6-12 ปีที่กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ไขสำหรับเด็ก และวิธีรับมือกับปัญหาสำหรับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 16:35 น.

download 2,417