ตอน ฉลวย กะเหว่านาค ลมหายใจของคนปลายน้ำ

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนที่คิดและลงมือทำกิจกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม การคิดและการกระทำของผีเสื้อรับเชิญในแต่ละตอนนั้นเปรียบได้กับการกระพือปีก แต่การกระพือปีกเพียงลำพังคงไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดได้ แต่ถ้าคนในชุมชนในสังคมรวมถึงคนทั้งประเทศร่วมกันกระพือปีก นั่นอาจเป็นการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม

ออกอากาศวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 07:24 น.

download 2,776

ตอน นายสัตวแพทย์หัวนักอนุรักษ์

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนที่คิดและลงมือทำกิจกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม การคิดและการกระทำของผีเสื้อรับเชิญในแต่ละตอนนั้นเปรียบได้กับการกระพือปีก แต่การกระพือปีกเพียงลำพังคงไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดได้ แต่ถ้าคนในชุมชนในสังคมรวมถึงคนทั้งประเทศร่วมกันกระพือปีก นั่นอาจเป็นการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม

ออกอากาศวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 07:24 น.

download 2,724

ตอน โค้ชลูกหนังหัวใจเหล็ก

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนที่คิดและลงมือทำกิจกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม การคิดและการกระทำของผีเสื้อรับเชิญในแต่ละตอนนั้นเปรียบได้กับการกระพือปีก แต่การกระพือปีกเพียงลำพังคงไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดได้ แต่ถ้าคนในชุมชนในสังคมรวมถึงคนทั้งประเทศร่วมกันกระพือปีก นั่นอาจเป็นการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม

ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 07:24 น.

download 2,480

ตอน ปลูกผักล้อมเมือง

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนที่คิดและลงมือทำกิจกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม การคิดและการกระทำของผีเสื้อรับเชิญในแต่ละตอนนั้นเปรียบได้กับการกระพือปีก แต่การกระพือปีกเพียงลำพังคงไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดได้ แต่ถ้าคนในชุมชนในสังคมรวมถึงคนทั้งประเทศร่วมกันกระพือปีก นั่นอาจเป็นการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม

ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 07:24 น.

download 2,449

ตอน ธนาคารปูม้า

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนที่คิดและลงมือทำกิจกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม การคิดและการกระทำของผีเสื้อรับเชิญในแต่ละตอนนั้นเปรียบได้กับการกระพือปีก แต่การกระพือปีกเพียงลำพังคงไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดได้ แต่ถ้าคนในชุมชนในสังคมรวมถึงคนทั้งประเทศร่วมกันกระพือปีก นั่นอาจเป็นการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม

ออกอากาศวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 07:24 น.

download 2,759