ตอน เลิกเหล้า เลิกจน เริ่มต้นได้ทันที 4

รายการเรียลลิตี้เพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมเดิมๆ ของผู้คนที่ใช้ชีวิตทั่วไป แต่จะมีอะไรเป็น "จุดเปลี่ยน" ให้บุคคลเลิกกระทำพฤติกรรมเหล่านั้น

ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 20:43 น.

download 2,699

ตอน เลิกเหล้า เลิกจน เริ่มต้นได้ทันที 3

รายการเรียลลิตี้เพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมเดิมๆ ของผู้คนที่ใช้ชีวิตทั่วไป แต่จะมีอะไรเป็น "จุดเปลี่ยน" ให้บุคคลเลิกกระทำพฤติกรรมเหล่านั้น

ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 20:43 น.

download 3,333

ตอน เลิกเหล้า เลิกจน เริ่มต้นได้ทันที 2

รายการเรียลลิตี้เพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมเดิมๆ ของผู้คนที่ใช้ชีวิตทั่วไป แต่จะมีอะไรเป็น "จุดเปลี่ยน" ให้บุคคลเลิกกระทำพฤติกรรมเหล่านั้น

ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 20:43 น.

download 3,231

ตอน เลิกเหล้า เลิกจน เริ่มต้นได้ทันที 1

รายการเรียลลิตี้เพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมเดิมๆ ของผู้คนที่ใช้ชีวิตทั่วไป แต่จะมีอะไรเป็น "จุดเปลี่ยน" ให้บุคคลเลิกกระทำพฤติกรรมเหล่านั้น

ออกอากาศวันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 20:43 น.

download 3,149

ตอน เลิกเหล้า เลิกจน เริ่มต้นได้ทันที 5

รายการเรียลลิตี้เพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมเดิมๆ ของผู้คนที่ใช้ชีวิตทั่วไป แต่จะมีอะไรเป็น "จุดเปลี่ยน" ให้บุคคลเลิกกระทำพฤติกรรมเหล่านั้น

ออกอากาศวันที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 20:43 น.

download 2,544