เพื่อนเที่ยว

รายการที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของคนที่มีประสบการณ์การทำผิดพลาด เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ชม แขกรับเชิญบางคนติดยา ติดการพนัน ท้องก่อนวัยอันควร ติดเกมจนเรียนไม่จบ แต่ชีวิตคนเราแม้พลาดไปแล้ว ก็ยังกลับตัวกลับใจ แล้วเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08:24 น.

download 2,174

ยาเสพติด

รายการที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของคนที่มีประสบการณ์การทำผิดพลาด เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ชม แขกรับเชิญบางคนติดยา ติดการพนัน ท้องก่อนวัยอันควร ติดเกมจนเรียนไม่จบ แต่ชีวิตคนเราแม้พลาดไปแล้ว ก็ยังกลับตัวกลับใจ แล้วเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 08:24 น.

download 2,191

07-การยกพวกตีกัน

รายการที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของคนที่มีประสบการณ์การทำผิดพลาด เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ชม แขกรับเชิญบางคนติดยา ติดการพนัน ท้องก่อนวัยอันควร ติดเกมจนเรียนไม่จบ แต่ชีวิตคนเราแม้พลาดไปแล้ว ก็ยังกลับตัวกลับใจ แล้วเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 08:24 น.

download 2,212

06-ขี้วีน

รายการที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของคนที่มีประสบการณ์การทำผิดพลาด เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ชม แขกรับเชิญบางคนติดยา ติดการพนัน ท้องก่อนวัยอันควร ติดเกมจนเรียนไม่จบ แต่ชีวิตคนเราแม้พลาดไปแล้ว ก็ยังกลับตัวกลับใจ แล้วเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

ออกอากาศวันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08:24 น.

download 2,107

ติดเกมส์ โดดเรียน ไม่เชื่อฟังพ่อแม่

รายการที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของคนที่มีประสบการณ์การทำผิดพลาด เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ชม แขกรับเชิญบางคนติดยา ติดการพนัน ท้องก่อนวัยอันควร ติดเกมจนเรียนไม่จบ แต่ชีวิตคนเราแม้พลาดไปแล้ว ก็ยังกลับตัวกลับใจ แล้วเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

ออกอากาศวันที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 08:24 น.

download 2,146