องค์กรซ่อนอ้วน ตอน บทสรุป

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว พร้อมเป็นบริษัทต้นแบบ ที่จะเปลี่ยนแปลงพนักงานทั้งองค์กรให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากพนักงานอาสาสมัคร 5 คนที่มีปัญหาทางสุขภาพที่แตกต่างกันไป มาร่วมกันให้กำลังใจพวกเขากันว่าจะเดินทางไปถึงเป้าหมายหรือไม่

ออกอากาศวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 15:00 น.

download 2,887

เมืองใจดี

เรียลลิตี้ที่พร้อมอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อผสานความแตกต่างที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคม ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนชรา และคนพิการ ให้ได้ใช้ชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด "Universal Design" หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

ออกอากาศวันที่ 06 สิงหาคม 2558 เวลา 21:00 น.

download 2,372

องค์กรซ่อนอ้วน ตอน บทสรุป

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว พร้อมเป็นบริษัทต้นแบบ ที่จะเปลี่ยนแปลงพนักงานทั้งองค์กรให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากพนักงานอาสาสมัคร 5 คนที่มีปัญหาทางสุขภาพที่แตกต่างกันไป มาร่วมกันให้กำลังใจพวกเขากันว่าจะเดินทางไปถึงเป้าหมายหรือไม่

ออกอากาศวันที่ 06 สิงหาคม 2558 เวลา 15:00 น.

download 2,887

test by k

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว พร้อมเป็นบริษัทต้นแบบ ที่จะเปลี่ยนแปลงพนักงานทั้งองค์กรให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากพนักงานอาสาสมัคร 5 คนที่มีปัญหาทางสุขภาพที่แตกต่างกันไป มาร่วมกันให้กำลังใจพวกเขากันว่าจะเดินทางไปถึงเป้าหมายหรือไม่

ออกอากาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 05:00 น.

download 3,147

test by k

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว พร้อมเป็นบริษัทต้นแบบ ที่จะเปลี่ยนแปลงพนักงานทั้งองค์กรให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากพนักงานอาสาสมัคร 5 คนที่มีปัญหาทางสุขภาพที่แตกต่างกันไป มาร่วมกันให้กำลังใจพวกเขากันว่าจะเดินทางไปถึงเป้าหมายหรือไม่

ออกอากาศวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 05:00 น.

download 3,147