ตอน โอกาสครั้งใหม่ของ “ใหญ่ ณฐกมล” /โรคมะเร็งเต้านม

สารคดีชีวิตสุดเข้มข้นที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงของ "ต้นเรื่อง" ที่จะนำให้เห็นวิถีชีวิตและพฤติกรรมในอดีตของผู้ที่กำลังประสบทุกข์ทรมานจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้ง 4 กลุ่ม (NCDs) เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดและหันมาสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 21:23 น.

download 2,543

ตอน ผ่าตัดความคิด เปลี่ยนชีวิตเบาหวาน /โรคเบาหวาน

สารคดีชีวิตสุดเข้มข้นที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงของ "ต้นเรื่อง" ที่จะนำให้เห็นวิถีชีวิตและพฤติกรรมในอดีตของผู้ที่กำลังประสบทุกข์ทรมานจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้ง 4 กลุ่ม (NCDs) เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดและหันมาสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 21:23 น.

download 2,804

ตอน ชายผู้พิชิตมะเร็ง /โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สารคดีชีวิตสุดเข้มข้นที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงของ "ต้นเรื่อง" ที่จะนำให้เห็นวิถีชีวิตและพฤติกรรมในอดีตของผู้ที่กำลังประสบทุกข์ทรมานจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้ง 4 กลุ่ม (NCDs) เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดและหันมาสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 21:23 น.

download 3,256

ตอน ป้าวุ่น หัวใจ(ไม่)วุ่น /โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

สารคดีชีวิตสุดเข้มข้นที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงของ "ต้นเรื่อง" ที่จะนำให้เห็นวิถีชีวิตและพฤติกรรมในอดีตของผู้ที่กำลังประสบทุกข์ทรมานจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้ง 4 กลุ่ม (NCDs) เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดและหันมาสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

ออกอากาศวันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 21:23 น.

download 2,613

ตอน 2 คน 2 ชีวิต ลิขิตเอง /โรคเบาหวานกรรมพันธุ์

สารคดีชีวิตสุดเข้มข้นที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงของ "ต้นเรื่อง" ที่จะนำให้เห็นวิถีชีวิตและพฤติกรรมในอดีตของผู้ที่กำลังประสบทุกข์ทรมานจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้ง 4 กลุ่ม (NCDs) เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดและหันมาสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

ออกอากาศวันที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 21:23 น.

download 2,879