ตอน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ2

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 21:48 น.

download 3,105

ตอน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ1

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 21:48 น.

download 3,123

02 สิทธิได้รับการศึกษาตามประเภทความพิการ

สกู๊ปสั้นสาระดีที่จะทำให้ทราบถึงสิทธิของคนพิการ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม

ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 21:54 น.

download 2,136

ตอน ตึกสูงในซอยเล็ก

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 21:48 น.

download 3,151

ตอน เงินประกันลวงตา

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

ออกอากาศวันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 21:48 น.

download 3,398