ผู้หญิงไม่สูบบุหรี่

บุหรี่

รักจริงไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่_3

ผู้หญิงไม่สูบบุหรี่

โฆษณารณรงค์ลดการสูบบุหรี่ ในกลุ่มผู้หญิง ซึ่งปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้หญิงมากขึ้น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2548

บุหรี่/ ยาสูบเป็นสาเหตุสำคัญของโรคต่างๆ อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด และโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตหรือก่อให้เกิดความพิการเรื้อรัง หากดูค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากบุหรี่ จะพบว่ามีค่าใช้จ่ายถึง 43.6 พันล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจีดีพีของประเทศไทย หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศไทย มีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันว่าบุหรี่มีฤทธิ์ในการเสพติดสูง ทำให้การเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย ครอบครัวและสังคม จึงมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากที่ทำให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด