ลดพุง ลดโรค

สุขภาพกายใจ

ไร้พุง_2

ลดพุง ลดโรค

แคมเปญรณรงค์สร้างสุขภาพที่ดี ด้วย 3 อ.

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2554

ในปัจจุบันปัจจัยที่่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนและอ้วนลงพุงมีหลากหลายดังนั้นการจัดการปัญหาจำเป็นต้องมีนโยบายและยุทธศาตร์ให้ครอบคลุมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยการรณรงค์ให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วนและอ้วนลงพุง ให้รับรู้และเข้าใจ ป้องกันด้วยหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์