งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

โชคยังดี

งดเหล้าเข้าพรรษา

การจัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ สสส. และภาคีได้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างเทศกาลนี้ให้เป็นเทศกาลสำหรับการหยุดพักการดื่มเหล้า...

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ความรุนแรง,ครอบครัว
8 กรกฏาคม 2548

2548 ต่อยอดการรณรงค์จากปี 2547 ด้วยแนวคิด งดเหล้าเพื่อแม่ ด้วยภาพยนตร์โฆษณา “โชคยังดี” – แม่อาจไม่โชคดีอย่างนี้เสมอไป นำเสนอถึงความรุนแรงที่อาจเกิดกับคนรอบข้างจากการดื่มเหล้า พร้อมรณรงค์ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังสามารถรวบรวมยอดใบปวารณาตนงดเหล้าเข้าพรรษากว่า 1.2 ล้านใบทั่วประเทศ ผลประเมินยืนยันการเป็น “แบรนด์” ของ “งดเหล้าเข้าพรรษา” และเริ่มมีปรากฏการณ์ที่หน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อนี้ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องประสานงานกับ สสส. แต่อย่างใด นอกจากนี้ การพิจารณาเรื่องบริษัทเบียร์เข้าตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการประท้วง ใช้เหตุผลในการเลื่อนพิจารณาว่าให้พ้นช่วงเข้าพรรษาไปก่อน