ให้กำลังใจเลิกสูบบุหรี่

บุหรี่

ควัน 15s

ให้กำลังใจเลิกสูบบุหรี่

โฆษณารณรงค์ลดการสูบบุหรี่ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษ ภัย ของบุหรี่ เพราะบุหรี่เท่ากับยาเสพติดบุหรี่ถูกจัดให้เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง เพราะภายในบุหรี่มีสารเคมีอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ทำให้ผู้เสพเกิดความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือจิตใจ และยังมีความต้องการเสพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บุหรี่จึงเป็นยาเสพติดที่มีผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่เพียงส่งผลโดยตรงต่อผู้สูบเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่อีกด้วย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่,มะเร็ง,ยาเสพติด
23 พฤษภาคม 2556

บุหรี่ถูกจัดให้เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง เพราะภายในบุหรี่มีสารเคมีอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ทำให้ผู้เสพเกิดความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือจิตใจ และยังมีความต้องการเสพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บุหรี่จึงเป็นยาเสพติดที่มีผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่เพียงส่งผลโดยตรงต่อผู้สูบเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่อีกด้วย