พลังบวก

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

อัศจรรย์วันลอยคอ_1

พลังบวก

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

download 1,784
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2554

การประสบภัยพิบัติจากน้ำ เป็นการสร้างสถาวะเครียดให้อย่างมาก การเผชิญสภาพน้ำท่วมมีผลกระทบหลายอย่าง หากคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้