พลังบวก

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

ปลวกพลังบุก_1

พลังบวก

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

download 1,787
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

พบกับพลังมนุษย์ปลวก 18 ชีวิตที่จะมาร่วมกันแทะอย่างสร้างสรรค์ ในงานเวทีพูดสร้างแรงบันดาลใจโดยนักสร้างแรงบันดาลใจในประเทศไทย