วัยรุ่นไม่สูบบุหรี่

บุหรี่

เจ๋ง 15s

วัยรุ่นไม่สูบบุหรี่

โฆษณารณรงค์ลดการสูบบุหรี่ ในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้น แนวคิดในการสร้างสรรค์ข้อความหลักที่จะใช้ในการสื่อสาร คือ “คนรุ่นใหม่ รู้คิด รู้ทันบุหรี่” โดยมีเป้าหมายให้วัยรุ่น/ เยาวชนรู้จักคิด เพื่อให้รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่และบริษัทบุหรี่ ที่จะส่งผลไม่ให้สูบบุหรี่ต่อไป และ คิดได้ว่าการสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องเท่ ไม่ใช่เรื่องน่าลอง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่,สุขภาพกาย,วัยรุ่น
1 มกราคม 2551

แนวคิดในการสร้างสรรค์ข้อความหลักที่จะใช้ในการสื่อสาร คือ “คนรุ่นใหม่ รู้คิด รู้ทันบุหรี่” โดยมีเป้าหมายให้วัยรุ่น/ เยาวชนรู้จักคิด เพื่อให้รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่และบริษัทบุหรี่ ที่จะส่งผลไม่ให้สูบบุหรี่ต่อไป และ คิดได้ว่าการสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องเท่ ไม่ใช่เรื่องน่าลอง