วัยรุ่นไม่สูบบุหรี่

บุหรี่

พ่อกับลูกสาว 45s

วัยรุ่นไม่สูบบุหรี่

โฆษณารณรงค์ลดการสูบบุหรี่ ในกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิง ซึ่งปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่เป็นวัยรุ่นผู้หญิงมากขึ้น  อัตราการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นหญิงจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ที่พยายามขยายตลาดไปยังเพศหญิงที่ยังมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำ โดยผลิตบุหรี่สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เมื่อบวกกับแนวโน้มการสูบบุหรี่ในหมู่วัยรุ่นไทยที่กำลังเพิ่มขึ้น ก็เป็นไปได้ว่าหากไม่มีการรณรงค์อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ จำนวนหญิงไทยที่สูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่,ครอบครัว,สุขภาพกาย,วัยรุ่น
1 มกราคม 2553

อัตราการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นหญิงจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ที่พยายามขยายตลาดไปยังเพศหญิงที่ยังมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำ โดยผลิตบุหรี่สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เมื่อบวกกับแนวโน้มการสูบบุหรี่ในหมู่วัยรุ่นไทยที่กำลังเพิ่มขึ้น ก็เป็นไปได้ว่าหากไม่มีการรณรงค์อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ จำนวนหญิงไทยที่สูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน