งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

เลิกเลย

งดเหล้าเข้าพรรษา

การจัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ สสส. และภาคีได้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างเทศกาลนี้ให้เป็นเทศกาลสำหรับการหยุดพักการดื่มเหล้า...

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ครอบครัว
26 กรกฏาคม 2551

ปี2551 เป็นปีสำคัญที่รัฐบาลประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติของทุกๆ ปี จากการผลักดันของภาคีเครือข่ายเพื่อนำเสนอเรื่องการกำหนดวันงดดื่มสุราแห่งชาติเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐบาล ปีนี้เป็นปีที่การรณรงค์ให้ความสำคัญกับการสร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องการงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา โดยใช้กระแสสังคมกดดัน (Social Pressure) ให้ผู้ดื่มเหล้างดดื่มเหล้าหรือไม่ชวนกันดื่มในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นการสร้างแนวคิดใหม่ในการรณรงค์ ด้วยการเผยแพร่สปอตชุด “ลูกพี่” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาต่อต้านการชวนดื่ม และได้เผยแพร่สปอตชุดที่สอง คือ “พ่อลูก” ซึ่งเป็นการให้กำลังใจผู้ที่งดดื่มเหล้าเข้าพรรษา ให้งดต่อจนตลอดเข้าพรรษา จนกระทั่งถือโอกาสเลิกดื่มเหล้าต่อไป