ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

ให้พวงหรีด 15s

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

ปีใหม่นี้ ร่วมกันให้ของขวัญที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์กับผู้รับ ควรให้ของขวัญแทนใจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้า เพราะให้เหล้า = แช่ง รณณงค์การสร้างค่านิยมการให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่ เพื่อให้คนตระหนักและเปลี่ยนไปให้ของขวัญอย่างอื่นแทน ...

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,สุขภาพกาย,ของขวัญ
21 พฤศจิกายน 2556

สร้างความตระหนักและตอกย้ำให้เห็นว่าการให้เหล้าเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่เป็นสิ่งไม่ดี

รณณงค์การสร้างค่านิยมการให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่ เพื่อให้คนตระหนักและเปลี่ยนไปให้ของขวัญอย่างอื่นแทน