ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

อย่าล้อเล่น 45s

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

ปีใหม่นี้ ร่วมกันให้ของขวัญที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์กับผู้รับ ควรให้ของขวัญแทนใจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้า เพราะให้เหล้า = แช่ง คนมักจะนึกไม่ถึงว่าการเลือกซื้อของขวัญที่เป็นประเภทแอลกอฮอล์นั้น เป็นของขวัญที่อันตราย จึงมักจะเลือกซื้อให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ ...

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,สุขภาพกาย,ของขวัญ
21 พฤศจิกายน 2556

สร้างความตระหนักและตอกย้ำให้เห็นว่าการให้เหล้าเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่เป็นสิ่งไม่ดีคนมักจะนึกไม่ถึงว่าการเลือกซื้อของขวัญที่เป็นประเภทแอลกอฮอล์นั้น เป็นของขวัญที่อันตราย จึงมักจะเลือกซื้อให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ