ลดพุง ลดโรค

สุขภาพกายใจ

แกว่งกันมานาน (ThaiPBS) 30s

ลดพุง ลดโรค

กางขา แกว่งแขน ท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากว่าพันปี เพิ่มการขยับ ลดพุง ลดโรค

download 1,995
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2513

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ พุทธสุภาษิตบทนี้เป็นอมตะวาจา ทุกคนบนโลกนี้ก็ต่างปราถนาให้ร่างกายของตนมีสุขภาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงลองหันมาออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ววันละ 30 นาที 5 ครั้ง/สัปดาห์หรือ แกว่งแขนวันละ 30 นาที 5 ครั้ง/สัปดาห์