หมวกกันน็อก

อุบัติเหตุ

แทนความห่วงใย (โรงงาน) 15s

หมวกกันน็อก

โฆษณารณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศสวมหมวกกันน็อก ทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในโรงงาน พนักงานที่ทำงานอยู่ตามโรงงานทั่วประเทศ ยังขาดความตระหนักที่จะสวมหมวกกันน็อกก่อนเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ทำให้เกิดความสูญเสีย จึงต้องรณรงค์ให้ทุกคนสวมหมวก

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : อุบัติเหตุ,หมวกกันน็อก,วัยรุ่น , แทนความห่วงใย , ห่วงใยใครให้ใส่หมวก
1 สิงหาคม 2556

พนักงานที่ทำงานอยู่ตามโรงงานทั่วประเทศ ยังขาดความตระหนักที่จะสวมหมวกกันน็อกก่อนเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ทำให้เกิดความสูญเสีย จึงต้องรณรงค์ให้ทุกคนสวมหมวก