ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

โรคเบาหวาน 15s

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ทานอาหารหวานมันเค็มจัด และการออกกำลังกายไม่เพียงพอ ส่งผลให้ป่วยเป็นโรคกลุ่มโรค NCDs...

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, NCDs
1 มกราคม 2513

กลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ทานอาหารหวานมันเค็มจัด และการออกกำลังกายไม่เพียงพอ ส่งผลให้ป่วยเป็นโรคกลุ่มโรค NCDs แต่โรคในกลุ่มโรคนี้จะไม่ป่วยในทันที แต่จะสะสมและเป็นโรคในอนาคต