ลดพุง ลดโรค

สุขภาพกายใจ

ยิ่งศักดิ์ขอเคลียร์

ลดพุง ลดโรค

ช่วยชิมอาหารก่อนปรุงทุกครั้ง ค่อยๆลดหวานลดเค็มลงครึ่งนึง ลดปรุง ลดพุง ลดโรค

download 1,946
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ-พุทธสุภาษิตบทนี้เป็นอมตะวาจา ทุกคนบนโลกนี้ก็ต่างปราถนาให้ร่างกายของตนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ลองหันมาออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ววันละ 30 นาที 5 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ แกว่งแขนวันละ 30 นาที 5 ครั้ง/สัปดาห์ เพียงเท่านี้ก็สามารถมีร่างกายที่แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคต่างๆ ได้