ลดพุง ลดโรค

สุขภาพกายใจ

กัดก้อนเกลือ

ลดพุง ลดโรค

ลดหวาน ลดเค็มลงครึ่งนึง ร่างการจะเรียนรู้รสชาติใหม่ ๆ ให้อร่อยได้

download 1,963
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ-พุทธสุภาษิตบทนี้เป็นอมตะวาจา ทุกคนบนโลกนี้ก็ต่างปราถนาให้ร่างกายของตนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ลองหันมาออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ววันละ 30 นาที 5 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ แกว่งแขนวันละ 30 นาที 5 ครั้ง/สัปดาห์ เพียงเท่านี้ก็สามารถมีร่างกายที่แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคต่างๆ ได้