งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

งดเหล้าเข้าพรรษา

งดเหล้าเข้าพรรษา

ในช่วงเวลาของการเข้าพรรษาสามเดือน ควรตั้งวาระจิตงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อตัวเองและครอบครัว

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า, เข้าพรรษา
1 มกราคม 2556

ในช่วงเวลาของการเข้าพรรษาสามเดือน ควรตั้งวาระจิตงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อตัวเองและครอบครัว