งานเลี้ยงปลอดเหล้า

แอลกอฮอล์

ได้บุญของจริง ต้องกฐินปลอดเหล้า_ver2

งานเลี้ยงปลอดเหล้า

Billboard (บายพาสไปพัทยา) 15 x 50 m.

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

แนวคิดการทำให้เทศกาลงานบุญ เป็นงานที่ปลอดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับเป็นแนวคิดที่ควรสร้างให้เกิดจิตสำนักในชุมชน เพราะนับเนื่องในอดีตที่ชุมชนจัดเทศกาลงานบุญมักมีเครื่องดื่มมึนเมามาร่วมในงานด้วยเสมอ