งานเลี้ยงปลอดเหล้า

แอลกอฮอล์

Font สำหรับปั๊มคำลงแผ่นโลหะ - สัญญาเลิกเหล้า

งานเลี้ยงปลอดเหล้า

Stamp 3 cm. x 5 mm.

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

แนวคิดการทำให้เทศกาลงานบุญ เป็นงานที่ปลอดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับเป็นแนวคิดที่ควรสร้างให้เกิดจิตสำนักในชุมชน เพราะนับเนื่องในอดีตที่ชุมชนจัดเทศกาลงานบุญมักมีเครื่องดื่มมึนเมามาร่วมในงานด้วยเสมอ