ดื่มไม่ขับ

อุบัติเหตุ

โทรศัพท์ 15s

ดื่มไม่ขับ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ จะทำให้เกิดความสูญเสีย จึงต้องมีการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงโทษของการดื่มแล้วขับ รวมถึงการเคารพกฎกติกา และยอมรับกฎหมายเมาแล้วขับ  เป้าหมายสำคัญ คือ เน้นการสร้างตระหนักต่อสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประเด็นดื่มไม่ขับ ไม่ขับขี่ยานพาหนะหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเห็นถึงปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการช่วยสร้างกระแสสังคมที่เอื้อให้ผู้บังคับใช้กฎหมาย (ตำรวจ) เน้นการบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับกับประชาชนที่กระทำความผิด และปฏิบัติตามหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนให้ผู้กำหนดนโยบายพัฒนามาตรการประเด็นนี้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : อุบัติเหตุ,คุมประพฤติ ,ดื่มแล้วขับ , เมาแล้วขับ , เมาแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ
1 มกราคม 2548

เป้าหมายสำคัญ คือ เน้นการสร้างตระหนักต่อสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประเด็นดื่มไม่ขับ ไม่ขับขี่ยานพาหนะหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเห็นถึงปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการช่วยสร้างกระแสสังคมที่เอื้อให้ผู้บังคับใช้กฎหมาย (ตำรวจ) เน้นการบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับกับประชาชนที่กระทำความผิด และปฏิบัติตามหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนให้ผู้กำหนดนโยบายพัฒนามาตรการประเด็นนี้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น