งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

เพื่อนเมา 15s

งดเหล้าเข้าพรรษา

การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2554 เน้นกระตุ้นให้ผู้ดื่มตระหนักถึงเห็นผลกระทบแง่ลบในหลากหลายมิติ อันเกิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเอง ครอบครัว และโอกาสด้านต่างๆ ที่ตนเสียไป ที่สามารถผนวกเข้ากับการงดเหล้าเข้าพรรษา

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,สุขภาพจิต
7 กรกฏาคม 2554

•ปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่ 9 ของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สสส. และภาคีเครือข่ายได้นำผลสำรวจและการประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ที่ผ่านมา เป็นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ในการงดเหล้าอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากช่วงเข้าพรรษา โดยพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่งดดื่มเลย หรืองดเป็นบางช่วง รวมถึงเหตุที่กลับมาดื่มอีกหลังออกพรรษา และเหตุที่ยังไม่คิดจะเลิกดื่มไปตลอดชีวิต เพราะ “ต้องเข้าสังคม/ สังสรรค์/ พบปะเพื่อนฝูง” และผลสำรวจยังพบว่าบุคคลที่ชักชวนให้งดดื่มช่วงเข้าพรรษาส่วนใหญ่ก็คือ “เพื่อนฝูง” แต่ปัจจัยหลักที่ช่วยให้งดดื่มได้ คือ “ตัวเราเอง / ใจเราเอง” จึงเห็นว่าการรณรงค์ในปีนี้ควรใช้แนวทางตอบโต้โฆษณาของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่จูงใจผู้ดื่มด้วยการสื่อสารภาพที่ดีเกี่ยวกับการเข้าสังคมและมิตรภาพเป็นหลัก พร้อมทั้งมุ่งเน้นการกระตุ้นความ “คิดได้ คิดเป็น” ของกลุ่มเป้าหมาย ให้ตระหนักว่าเพื่อนแท้หรือเพื่อนที่ดีไม่ใช่เพื่อนที่ชวนดื่ม จากกรณีตัวอย่างมากมาย ที่การดื่มในหมู่เพื่อนฝูงนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ถึงแก่ชีวิต (เพื่อนแท้-เพื่อนตาย หรือ “เพื่อนพาไปตาย”) อันเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าไม่มีมิตรภาพที่แท้จริงในวงเหล้า ทั้งนี้ ในส่วนของการรณรงค์ผ่านสื่อสนับสนุนและกิจกรรมเสริมต่างๆ จะมุ่งขยายผลด้วยแนวคิด “ชวนกันงดเหล้าเข้าพรรษา” โดยไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มเพื่อนชวนเท่านั้น แต่รวมไปถึงครอบครัว ที่ทำงาน ฯลฯ ด้วย เช่นการชวนกันงดเหล้าใน Social Media