เรื่องเพศคุยได้

สุขภาวะทางเพศ

คุยได้ 15s

เรื่องเพศคุยได้

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในการสื่อสารเรื่องเพศกันภายในครอบครัว การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เหมือนเรียนคณิตศาสตร์ การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และความร่วมมือจากคนในครอบครัวเป็นหลัก

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เพศ,วัยรุ่น,เด็ก
1 มกราคม 2554

การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เหมือนเรียนคณิตศาสตร์ การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และความร่วมมือจากคนในครอบครัวเป็นหลัก