เรื่องเพศคุยได้

สุขภาวะทางเพศ

let's talk about sex 60s

เรื่องเพศคุยได้

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในการสื่อสารเรื่องเพศกันภายในครอบครัว  การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เหมือนเรียนคณิตศาสตร์ การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และความร่วมมือจากคนในครอบครัวเป็นหลัก

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เพศ,วัยรุ่น,
1 มกราคม 2554

การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เหมือนเรียนคณิตศาสตร์ การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และความร่วมมือจากคนในครอบครัวเป็นหลัก