เรื่องเพศคุยได้

สุขภาวะทางเพศ

พูดคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างไรไม่ให้อึดอัดกดดัน

เรื่องเพศคุยได้

AD Sook เล่ม 15

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เปิดใจสอนลูก
1 มกราคม 2557

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในการสื่อสารเรื่องเพศ การพูดคุยเรื่องเพศ ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เหมือนเรียนคณิตศาสตร์ การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และความร่วมมือจากคนในครอบครัวเป็นหลัก