เรื่องเพศคุยได้

สุขภาวะทางเพศ

โทรศัพท์ 1 พ่อ-ลูก 15s

เรื่องเพศคุยได้

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในการสื่อสารเรื่องเพศกันภายในครอบครัว

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เพศ,วัยรุ่น,ครอบครัว
8 ธันวาคม 2553

การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เหมือนเรียนคณิตศาสตร์ การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และความร่วมมือจากคนในครอบครัวเป็นหลัก