เรื่องเพศคุยได้

สุขภาวะทางเพศ

โทรศัพท์ 2 สามี-ภรรยา 30s

เรื่องเพศคุยได้

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในการสื่อสารเรื่องเพศกันภายในครอบครัว  การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เหมือนเรียนคณิตศาสตร์ การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และความร่วมมือจากคนในครอบครัวเป็นหลัก

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เพศ,ครอบครัว,ความสัมพันธ์
8 ธันวาคม 2553

การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เหมือนเรียนคณิตศาสตร์ การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และความร่วมมือจากคนในครอบครัวเป็นหลัก