ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

ชอบอะไรกันบ้าง ยิ่งชอบมากยิ่งต้องระวัง

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

Billboard 15 x 40 m.

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในเรื่องกลุ่มโรค NCDs "กลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ