ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

คุณกำลังเป็นมนุษย์ NCDs หรือเปล่า

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

Infographic

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในเรื่องกลุ่มโรค NCDs "กลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ