ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

ชีวิต ลิขิต โรค / NCDs Reality ตอนที่ 10

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

TV Promote 6.54 x 5 in b/w

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในเรื่องกลุ่มโรค NCDs "กลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ