ออกกำลังกาย / กิจกรรมทางกาย

สุขภาพกายใจ

เทคนิคการวิ่ง (วิ่งสู่ชีวิตใหม่) chapter 6 การเริ่มวิ่งของนักวิ่งหน้าใหม่

ออกกำลังกาย / กิจกรรมทางกาย

หลังจากเตรียมตัวก่อนวิ่งพร้อมแล้ว นักวิ่งหน้าใหม่ต้องปรับตัวกับการเริ่มวิ่งครั้งแรกอย่างไรบ้าง แนะนำเทคนิคการเพิ่มความเร็วและระยะทางในการวิ่ง เพื่อการวิ่งอย่างเต็มประสิทธิภาพ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
22 ตุลาคม 2555

หลังจากเตรียมตัวก่อนวิ่งพร้อมแล้ว นักวิ่งหน้าใหม่ต้องปรับตัวกับการเริ่มวิ่งครั้งแรกอย่างไรบ้าง แนะนำเทคนิคการเพิ่มความเร็วและระยะทางในการวิ่ง เพื่อการวิ่งอย่างเต็มประสิทธิภาพ