ออกกำลังกาย / กิจกรรมทางกาย

สุขภาพกายใจ

เทคนิคการวิ่ง (วิ่งสู่ชีวิตใหม่) chapter 10 วิธีตรวจชีพจรด้วยตนเอง

ออกกำลังกาย / กิจกรรมทางกาย

วิธีการตรวจสอบว่าร่างกายฟิตขึ้นหรือไม่ ด้วยการตรวจวัดชีพจรด้วยตนเอง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
22 ตุลาคม 2555

วิธีการตรวจสอบว่าร่างกายฟิตขึ้นหรือไม่ ด้วยการตรวจวัดชีพจรด้วยตนเอง