พลังบวก

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

ปลวกพลังบุก ปลุกพลังบวก ตอน 16 Henry จ๋อง Fat Radio

พลังบวก

ปลุกพลังบวกเปลี่ยนประเทศไทย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
27 กันยายน 2555

หัวหน้าใหญ่ของคลื่น 104.5 แฟตเรดิโอ ผู้ร่วมก่อตั้งโรงภาพยนตร์ House RCA โรงภาพยนตร์ที่เป็นพื้นที่ให้กับผู้ชมได้มีโอกาสสัมผัสหนังนอกกระแส