ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

5HE_IM_06_001_57_0003.mp4

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

5HE_IM_06_001_57_0003.mp4

ทราบหรือไม่ว่า สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ป่วยด้วยกลุ่มโรค NCDs ที่หลายคนคาดไม่ถึง ก็คือ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ความคิดผิดๆ รวมถึง ความเชื่อเพี้ยนๆ

download 1,914
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อาหาร , อ้วน , ลดพุง
1 มกราคม 2513

5HE_IM_06_001_57_0003.mp4

ทราบหรือไม่ว่า สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ป่วยด้วยกลุ่มโรค NCDs ที่หลายคนคาดไม่ถึง ก็คือ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ความคิดผิดๆ รวมถึง ความเชื่อเพี้ยนๆ