ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

5HE_IM_06_001_57_0004.mp4

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

5HE_IM_06_001_57_0004.mp4

พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ขาดสมดุลนั้น เป็นต้นเหตุสำคัญที่นำกลุ่มโรค NCDs มาสู่ชีวิตของคุณ
กลุ่มโรคที่ว่านี้แบ่งออกเป็น 6 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน,โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ,โรคมะเร็ง,โรคอ้วนลงพุง,โรคถุงลมโป่งพอง,โรคความดันโลหิตสูง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อาหาร , อ้วน , ลดพุง
4 สิงหาคม 2558

5HE_IM_06_001_57_0004.mp4

พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ขาดสมดุลนั้น เป็นต้นเหตุสำคัญที่นำกลุ่มโรค NCDs มาสู่ชีวิตของคุณ
กลุ่มโรคที่ว่านี้แบ่งออกเป็น 6 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน,โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ,โรคมะเร็ง,โรคอ้วนลงพุง,โรคถุงลมโป่งพอง,โรคความดันโลหิตสูง